Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia zindywidualizowanych usług oraz tworzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki. Więcej informacji.

  • De
  • Pl
  • Kontakt
06.06.2020

Nagroda Międzykulturowa 2021 dla projektów społecznych wspierających dialog międzykulturowy

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych organizuje od 2014 roku konkurs o Nagrodę Międzykulturową. 

W poprzednich edycjach konkursu nagroda trzy razy trafiła do Polski. W 2020 roku najlepszy w kategorii MEDIA okazał się projekt IMI-Radio zgłoszony przez Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego. Także w kategorii MEDIA, w 2017 roku, Nagrodę Miedzykulturową otrzymała inicjatywa Chlebem i Solą za projekt portalu informacyjnego www.uchodzcy.info. W roku 2015 fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za “Kongres Strefa Inter@kcji”.

Intercultural Achievement Award (IAA) jest kluczowym projektem wspierającym dialog międzykulturowy. Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne projekty realizowane na świecie i w Austrii. Konkurs o Nagrodę Międzykulturową otwarty jest dla wszystkich, którzy we współistnieniu międzykulturowym widzą szansę na rozwój społeczny i którzy z tej szansy chcą skorzystać, którzy zaangażowani są w sprawy środowiska naturalnego w tym kontekście, którzy znaleźli rozwiązanie najbardziej palących problemów związanych z kryzysem pandemicznym a także ci, którzy w celach budowania międzykulturowego porozumienia najlepiej wykorzystują najnowsze technologie. 

Nagroda Międzykulturowa przyznana zostanie za projekty w pięciu kategoriach, które realizowane są przez organizacje lub przez osoby prywatne w następujących dziedzinach: media/dziennikarstwo, sztuka/kultura, młodzież, prawa człowieka i edukacja obywatelska. Do konkursu zgłaszać można projekty, które znajdują się w fazie realizacji lub które zostały zakończone oraz takie, ktore zgłoszone zostały w latach poprzednich i nie otrzymały Nagrody.

Kto może ubiegać się o Nagrodę Międzykulturową?
Do konkursu zaproszone są organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne), organizacje sektora prywatnego, osoby prywatne i spółki cywilne.  Wyłączone są z niego organizacje rządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz instytucje międzynarodowe.

Kategorie, w których przyznawana jest Nagroda Międzykulturowa:
• Kategoria Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt łączący ekologię i międzykulturowość”
• Kategoria Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony skutkom pandemii COVID19”
• Kategoria Technologie: “Najlepsze użycie nowych technologii w projekcie międzykulturowym” 
• Kategoria Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy”
• Kategoria Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie  interkulturowe”

Możliwe jest zgłoszenie jednego i tego samego projektu w kilku kategoriach. 

Dla każdej kategorii sformułowano osobne kryteria wyboru. W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wys. 6.000 - 10.000 Euro.

Termin składania aplikacji: 6. czerwca 2021 drogą mailową na adres: dialog@bmeia.gv.at.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami zgłoszeniowymi znaleźć można na stronie Ministerstwa pod linkiem: https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures-and-religions/intercultural-achievement-award/

Kontakt:
Task Force „Dialog der Kulturen” 
Referat „Interkultureller und interreligiöser Dialog” 
Bundesministerium für Europa und internationale Angelegenheiten
Tel: +43-501150-3597 | dialog@bmeia.gv.at 
www.bmeia.gv.at/IAA | facebook.at/Aussenministerium | twitter.com/DialogKulturen