Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia zindywidualizowanych usług oraz tworzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki. Więcej informacji.

  • De
  • Pl
  • Kontakt
30.10.2019

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TRANSLATORSKI Z LITERATURY AUSTRIACKIEJ

Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Oddział Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Festiwal Puls Literatury oraz Dom Literatury w Łodzi zachęcają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie dla tłumaczy literatury austriackiej. Konkurs adresowany jest do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku publikacji książkowejDla laureatów przewidziane są niewielkie nagrody pieniężne a dla wszystkich wyróżnionych bezpłatny udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez Sławę Lisiecką w ramach Festiwalu Puls Literatury

Uwaga! Termin nadsyłania tłumaczeń to 30.10.2019REGULAMIN

 1. Organizatorem XI Ogólnopolskiego Konkursu Translatorskiego z Literatury Austriackiej jest Dom Literatury w Łodzi, przy współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

2. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski tekstów prozatorskich autorek austriackich.

3. Konkurs adresowany jest do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

4. Prace w 3 jednobrzmiących egzemplarzach należy nadsyłać do 30 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi

Roosevelta 17

90–056 Łódź

z dopiskiem na kopercie: „konkurs translatorski, A”

5. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą w środku:

a) dane autora (imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon);

b) podpisane oświadczenie RODO, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco: czcionka Arial, 14 p., odstęp 1,5 tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienie notatek przez członków jury).

7. Zestaw konkursowy zawierać powinien:

a) samodzielne przekłady dwóch wymienionych poniżej tekstów:

I – Birgit Birnbacher, Der Schrank

s. 1-4,

do zdania: „…aber diesmal vorsichtig und kurz, als würde er nicht rütteln wollen.“ włącznie

w pliku: https://files.orf.at/vietnam2/files/bachmannpreis/201918/der_schrank_birnbacher_671073.pdf

II– Milena Michiko Flašar, Ich nannte ihn Krawatte

s. 42-44,

do zdania: „Es war, als ob er ihr nachlauschte, ihrem sich leise entfernenden Schritt.“ włącznie

w pliku: https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Kultur/Publikationen/schreibART_AUSTRIA_2016.pdf

b) zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.

8. Laureaci konkursu, prócz nagród finansowych i rzeczowych, otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach XII edycji łódzkiego Festiwalu Puls Literatury poprowadzi w dniach 7-8 grudnia 2019 roku przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.

9. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie w dniu warsztatów i imprezy finałowej (7–8 grudnia 2019 roku). Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (załącznik do Regulaminu). 

10. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.

12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

Załącznik: Oświadczenie RODO


Załącznik

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

bezpośrednio od osoby

XII Ogólnopolski Konkurs Translatorski z Literatury Austriackiej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź; 

2) inspektorem ochrony danych w Domu Literatury w Łodzi jest Rafał Gawin, e-mail: 

iod@dom-literatury.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania 

o nim;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Ambasada Szwajcarii w Polsce oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających 

z przepisów prawa cywilnego;

7) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana w konkursie;

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego przetwarzania będą: protokół jury konkursu, wypłacenie nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

 

………………………………

/czytelny podpis/