Diese Seite verwendet Cookies u. ä. Technologien um individualisierten Service zu bieten und Statistiken zu erstellen. Bei Verwendung dieser Seite ohne Veränderung der Einstellungen des Webbrowsers werden die Cookies auf Ihrem Endgerät installiert. Bedenken Sie, dass Sie die Einstellungen Ihres Webbrowsers jederzeit ändern können.

  • De
  • Pl
  • Kontakt

Poleć artykuł!

Nie jestem botem

BLOG ÖKF

Marzec / März <<Kwiecień / April <<Maj / Mai <<
CZERWIEC / JUNI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 


1.06.2020 (Pon. / Mo.)   TOP
Special Concert:
Triple Ace – colours in jazz
Oliver Kent – fortepian / piano

Uli Langthaler – kontrabas / Kontrabass

Dusan Novakov – instrumenty perkusyjne / Drums

 

 

Trio jazzowe Triple Ace – colours in jazz tworzą trzej muzycy: Oliver Kent (fortepian), Uli Langthaler (kontrabas) i Dusan Novakov (instrumenty perkusyjne). Na pierwszy rzut oka jest to klasyczne trio fortepianowe, ale umiejętności solowe jego członków i ich wola działania w zespole czynią tę formację czymś wyjątkowym. Wszyscy od lat wykładają na najbardziej renomowanych uniwersytetach muzycznych Austrii, wyznaczając nowe standardy również dla przyszłych pokoleń. Każdego roku trio jazzowe z Austrii wprawia w zachwyt nie tylko rodzimą publiczność, lecz także – we ścisłej współpracy z Austriackimi Forami Kultury – międzynarodową.

Zespół zagrał wirtualny koncert specjalnie na zaproszenie Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

 

PREMIERA: 29.05. Koncert do obejrzenia pod linkiem: 

https://youtu.be/EiDjzn79J6w

 

——————————————————————————

 

Triple Ace – colours in Jazz: Das sind Oliver Kent (piano), Uli Langthaler (double bass) und Dusan Novakov (drums). Auch wenn es sich auf den ersten Blick um ein klassisches Jazztrio handelt, machen die solistischen Fähigkeiten und der Wille zum Kollektiv diese Formation zu etwas ganz Besonderem. Alle Musiker unterrichten seit Jahren an den renommiertesten Musikuniversitäten Österreichs und setzen neue Maßstäbe auch für kommende Generationen. Alljährlich begeistert Triple Ace nicht nur das österreichische, sondern - in enger Zusammenarbeit mit den Österreichischen Kulturforen weltweit - auch das internationale Publikum.

 

Das Trio präsentiert auf Einladung des Österreichischen Kulturforums Warschau ein virtuelles Exklusivkonzert.

 

PREMIERE: 29.05. Link zum Konzert: 

https://youtu.be/EiDjzn79J6w


2.06.2020 (Wt. / Di.)   TOP

 

2.06Zapiski Julyi Rabinowich w „Dwutygodniku”

W ramach cyklu:

Dzienniki odosobnienia. Zapiski pisarek i pisarzy z Austrii i Polski
To wspólny projekt „Dwutygodnika”, Austriackiego Forum Kultury w Warszawie i Literaturhaus Graz
Pomysł cyklu: Agnieszka Borkiewicz (Austriackie Forum Kultury w Warszawie), Zofia Król („Dwutygodnik”).
Organizacja: Austriackie Forum Kultury w Warszawie i „Dwutygodnik”
Partner: Literaturhaus Graz


Publikowany w „Dwutygodniku” cykl „Dzienników odosobnienia” obejmie dziewięć tekstów pisarek i pisarzy z Austrii i Polski. Partnerem cyklu jest Literaturhaus Graz, który co piątek publikuje kolejne odcinki „Die Corona-Tagebücher” – dzienników z czasów pandemii wybranych autorek i autorów austriackich. Trzy z nich, zapiski Julyi Rabinowich,Bettiny Balàki i Daniela Wissera, wybrała i przełożyła specjalnie dla naszego cyklu Sława Lisiecka.
Zamówione dzienniki są również formą wsparcia dla autorów i autorek, którzy podczas pandemii tracą spotkania autorskie, źródła zarobku i możliwość wydawania książek.
Projekt jest częścią obchodów 55-lecia istnienia Austriackiego Forum Kultury w Warszawie oraz programu promocji literatury austriackiego Federalnego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych – schreibART AUSTRIA.

 

https://www.dwutygodnik.com/artykul/8912-komora-echa.html

 


Aufzeichnungen von
Julya Rabinowich im „Dwutygodnik“

Im Rahmen des Projekts

Tagebücher aus der Isolation. Aufgezeichnet von Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus Österreich und Polen

Ein Gemeinschaftsprojekt der Internetzeitschrift „Dwutygodnik“, des Österreichischen Kulturforums Warschau und des Literaturhauses Graz
Idee: Agnieszka Borkiewicz (Österreichisches Kulturforum Warschau), Zofia Król („Dwutygodnik“)
Organisation: Österreichisches Kulturforum Warschau und „Dwutygodnik“
Partner: Literaturhaus Graz

Die im „Dwutygodnik“ veröffentlichte Reihe „Tagebücher aus der Isolation“ umfasst neun Texte von Schriftstellerinnen und Schriftstellern aus Österreich und Polen. Partner der Reihe ist das Literaturhaus Graz, das jeden Freitag auf seiner Internetseite eine weitere Folge der
„Die Corona-Tagebücher” veröffentlicht – Notizen aus den Zeiten der Pandemie von ausgewählten österreichischen Autorinnen und Autoren. Drei davon – und zwar die Texte von Julya Rabinowich, Bettina Balàka und Daniel Wisser – hat Sława Lisiecka ausgewählt und eigens für dieses Projekt ins Polnische übertragen. Bisher erschienen noch keine Texte dieser Schriftsteller*innen auf Polnisch.

Die Auftrags-Tagebücher sind auch als eine Form der Unterstützung fürAutor*innen gedacht, die während der Pandemie ihrer Einkommensquelle beraubt sind, da weder Bücher herausgegeben noch Lesungen abgehalten werden.

Das Projekt ist Teil der Feierlichkeiten zum 55-jährigen Bestehen des Österreichischen Kulturforums Warschau und des Programms zur Förderung der österreichischen Literatur des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten „schreibART AUSTRIA“.

  

https://www.dwutygodnik.com/artykul/8912-komora-echa.html

 

 

3.06.2020 (Śr. / Mi.)   TOP

 

 

3.06 

W Studio:

Susanne Kirchmayr aka Electric Indigo

Za kulisami produkcji dźwięku 

– Music Talk

Rozmowę poprowadzi Jacek Sienkiewicz

Koncepcja/koordynacja: AFK / Artur Koryciński

Partner: Unsound Festival

Ukrywająca się pod pseudonimem Electric Indigo producentka i dj Susanne Kirchmayr należy do ścisłego grona pionierów muzyki elektronicznej Wiednia. Podczas drugiego spotkania w ramach cyklu Im Studio Susanne zademonstruje technikę produkcji, którą wykorzystała przy nagraniu konceptualnego albumu Ferrum wydanego w tym roku przez wytwórnię Edition Mego. Ferrum jest rezultatem pracy na softwarze Borderlands Granular; artystka opowiada o wykorzystanych przez siebie metodach nie w kategoriach tradycyjnej kompozycji muzycznej, lecz rzeźbiarstwa—pracy nad materią limitowanego katalogu dźwięków, którym przypisuje właściwości metalu. Obecnie jest w trakcie prac nad audiowizualną wersją albumu, której przedsmak można zobaczyć tu: 

 

https://vimeo.com/387195856

 

————————————————————————————

 

Im Studio_: 

Susanne Kirchmayr aka Electric Indigo

"Hinter den Kulissen der Tonproduktion" 

– Music Talk

Das Gespräch führt Jacek Sienkiewicz

Konzept/Koordination: ÖKF Warschau / Artur Korycinski

Partner: Unsound Festival

 

Hinter dem geheimnisvollen Künstlernamen Electric Indigo verbirgt sich die Produzentin und DJ Susanne Kirchmayr, die zum engsten Kreis der Elektromusikpioniere in Wien gehört. Während der zweiten Veranstaltung in unserer Reihe „Im Studio“ demonstriert sie uns ihre Arbeitsweise bei der Entstehung ihres neuesten Konzeptalbums „Ferrum“ (Edition Mego). Bei der Aufnahme ließ sich Electric Indigo von Metal und den Möglichkeiten ihrer Lieblings-App „Borderlands Granular“ inspirieren. Sie beschränkte sich auf eine begrenzte Anzahl von verarbeiteten Klängen, wobei sie sich eher als Bildhauerin dieses Klangmaterials denn als Komponistin betrachtet.
Susanne Kirchmayr arbeitet derzeit an einer audiovisuellen Version ihres Albums.
Einen Vorgeschmack darauf finden Sie hier: 

 

https://vimeo.com/387195856


12.06.2020 (Pt. / Fr.)   TOP

 

 

 


12.06

 

„Queen of Hearts” – NAVARIDAS & DEUTINGER

 

Ponieważ tegoroczny międzynarodowy festiwal ImpulsTanz w Wiedniu został odwołany, pragniemy przypomnieć najważniejsze performance z Austrii. Jednym z nich jest „Queen of Hearts” duetu NAVARIDAS & DEUTINGER z 2016 r.

 

Navaridas i Deutinger gościli w Polsce w 2019 roku w ramach programu Performing Europe 2020 z przedstawieniem „Your majesties” na podstawie tekstów Baracka Obamy (Karolina Rospondek: http://www.teatr-pismo.pl/przeglad/2430/grzeczna_partycypacja/)

„Queen of Hearts” twórca i twórczyni mówią: „Załóżmy, że możemy stworzyć sytuację, w której dystans dzielący członkinie i członków rodziny królewskiej i zwykły lud zostaje przełamany i obie strony mogą spotkać się jak równy z równym. Ale pójdźmy krok dalej i załóżmy, że nie istnieje w ogóle żaden dystans i że obie strony stapiają się w jednym ciele.”

W spektaklu Navaridas i Deutinger zadają pytania o manipulacyjne inscenizacje sfer prywatnej i społecznej oraz o symbolikę dziedziczonych struktur władzy.

http://navaridasdeutinger.com/2016/06/02/queen-of-hearts/

 

W wolnym dostępie na mediatece Tanzquartier w Wiedniu:

https://mediathek.tqw.at/tanzquartier-wien-online-archiv?tx_tqwmediathek_pi1%5Baction%5D=detail&tx_tqwmediathek_pi1%5Bcontroller%5D=Video&tx_tqwmediathek_pi1%5Bvideo%5D=591&cHash=c0575908b6734438a0ce96a179fd24b5

 

„Queen of Hearts“, 2016, 55`

Koncepcja i wykonanie: Alex Deutinger, Marta Navaridas

Inżynier dźwięku: Stefan Ehgartner

Reżyser światła: Peter Thalhamer

Muzyka: Stephan Sperlich

Wsparcie dramaturgiczne: Frans Poelstra

Coach gry na perkusji: Erwin Schober

Outside eye: Monika Klengel

Produkcja: Performanceinitiative 22

Koprodukcja: Tanzquartier Wien

 

———————————————————————————

 

Da die heurige Ausgabe des Internationalen Festivals ImpulsTanz in Wien abgesagt wurde, möchten wir die wichtigsten (Tanz)performances aus Österreich in Erinnerung rufen. Eine davon ist  „Queen of Hearts” von NAVARIDAS & DEUTINGER vom Jahr 2016. Das Duo war letztes Jahr zu Gast in Polen im Rahmen des Programms Performing Europe mit der Performance „Your majesties“ (mehr dazu in PL im Artikel von Karolina Rospondek http://www.teatr-pismo.pl/przeglad/2430/grzeczna_partycypacja/

Über „Queen of Hearts“ sagen Künstlerin und Künstler Folgendes: „Nehmen wir an, wir könnten eine Situation herstellen, in der die Distanz zwischen Mitgliedern von Königsfamilien und des "gemeinen" Volks überbrückt werden kann, in der sie sich auf Augenhöhe begegnen können. Gehen wir einen Schritt weiter und nehmen wir an, es gibt überhaupt keine Distanz und sie verschmelzen in einem Körper.“

In der Performance werfen NAVARIDAS & DEUTINGER Fragen über die manipulative Inszenierung von Privatem und Öffentlichem sowie die Symbolkraft vererbter Machtstrukturen auf.

 

 

Frei zugänglich in der Mediathek des Tanzquartiers Wien:

https://mediathek.tqw.at/tanzquartier-wien-online-archiv?tx_tqwmediathek_pi1%5Baction%5D=detail&tx_tqwmediathek_pi1%5Bcontroller%5D=Video&tx_tqwmediathek_pi1%5Bvideo%5D=591&cHash=c0575908b6734438a0ce96a179fd24b5

 

„Queen of Hearts“, 2016, 55`

KONZEPT + PERFORMANCE: Alex Deutinger, Marta Navaridas

SOUND-ENGINEERING: Stefan Ehgartner

LICHTDESIGN: Peter Thalhamer

MUSIK: Stephan Sperlich

DRAMATURGIE COACH: Frans Poelstra

DRUM COACH: Erwin Schober

OUTSIDE EYE: Monika Klengel

PRODUKTION: Performanceinitiative 22

KOPRODUKTION: Tanzquartier Wien


15.06.2020 (Pon. / Mo.)   TOP

 

 

15.6

 

Friederike Mayröcker i Laura Freudenthaler w najnowszej „Literaturze na Świecie”!

Literatura na Świecie 5-6/2020 

 

Spis treści

Juli Zeh, Czas zerowy, przeł. Sława Lisiecka
Andrzej Kopacki, Żółte światło na mankiecie
Juli Zeh, Nowy Rok, przeł. Andrzej Kopacki. Zajmować nowe miejsca, z Juli Zeh rozmawia Andrzej Kopacki

Antje Rávic Strubel, W serdecznych kniejach, przeł. Katarzyna Leszczyńska
Andrzej Kopacki, Sekwoje, klasztor, barbecue

Friederike Mayröcker, Wiersze, przeł. Ryszard Wojnakowski
Obfitość świata, z Friederike Mayröcker rozmawia Iris Radisch, przeł. Ryszard Wojnakowski
Beate Sommerfeld, Szalejący język. Kilka uwag o poezji Friederike Mayröcker, przeł. Ryszard Wojnakowski

Laura Freudenthaler, Opowieść o duchach, przeł. Eliza Borg
Andrzej Kopacki, Opowieść błękitnego notatnika

Ally Klein, Carter, przeł. Ewa Mikulska-Frindo
Ewa Mikulska-Frindo, od tłumaczki
Szaleństwu się nie ufa, z Ally Klein rozmawia Andrea Scrima, przeł. Ewa Mikulska-Frindo
Andrzej Kopacki, Carter – cytat bęcwała

Adam Lipszyc, Spektakl unicestwienia [o nich tutaj]
Antoni Zając, Minotaur w piwnicy
Klaudia Łączyńska, Mój głos z zewnątrz
Maciej Płaza, Na zamarłych wodach
korespondencja (Przemysław Trzeciak, Maciej Płaza)

———————————————————————————

Friederike Mayröcker und Laura Freudenthaler 

in der neuesten Nummer der prominenten polnischen 

Literaturzeitschrift „Literatura na Świecie”!

 

 16.06.2020 (Wt. / Di.)   TOP

 

 


 

https://twitter.com/acfwarsaw
18.06.2020 (Czw. / Do.)   TOP

 

 

 

18.06

 

Na naszym YT jest już film tańca
"Schiele 20: lockdown dialogues" 

Mirjam Klebel i Borysa Jaźnickiego 

To taneczny dialog widziany przez pryzmat twórczości Egona Schiele’go. Schiele często malował postaci samotne, zmęczone, pozostające w dziwnym, ekspresyjnym napięciu. Malarz zmarł w czasie pandemii grypy w 1918 roku.
Sto lat później, z powodu kolejnej pandemii, nagle zostaliśmy zmuszeni do zostania w domach. Film został w stworzony w warunkach domowej kwarantanny, w Warszawie i Wiedniu.

 

Choreografia i taniec: Mirjam Klebel, Borys Jaźnicki

Montaż: Borys Jaźnicki
Produkcja: Austriackie Forum Kultury w Warszawie

 

Mirjam Klebel — tancerka, choreografka, pedagożka. Absolwentka Salzburger Experimental Academy. Studiowała również w Nowym Jorku. Występowała i tworzyła własne prace w Europie, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Jest autorką choreografii dla teatrów dramatycznych i opery w Austrii. Niemczech i Szwajcarii.

 

Borys Jaźnicki — aktor i tancerz. Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Warsaw Dance Department. Szkolił się również w Paryżu. Występował na wielu scenach Europy. Tworzy głównie w Warszawie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFCsY5nUZq0———————————————————————————

 

Auf unserem YT gibt es schon das Tanzvideo 

"Schiele 20: lockdown dialogues" 

von Mirjam Klebel und Borys Jaźnicki 


Choreografie und Tanz: Mirjam Klebel, Borys Jaźnicki

Montage: Borys Jaźnicki
Produktion: Österreichisches Kulturforum Warschau

Mirjam Klebel — Tänzerin, Choreografin, Dozentin. Absolventin der Salzburger Experimental Academy. Sie studierte auch in New York, arbeitete und performte in Europa, in den Vereinigten Staaten und in Indien. Sie ist die Autorin von Choreografien für Theater und Opern in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

 

Borys Jaźnicki — Schauspieler und Tänzer. Absolvent der Aleksander-Zelwerowicz-Theaterakademie in Warschau und des Warsaw Dance Department, Ausbildung auch in Paris. Trat auf zahlreichen Bühnen Europas auf, arbeitet hauptsächlich in Warschau.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFCsY5nUZq0
20.06.2020 (Sob. / Sa.)   TOP

 

 

 

 
22.06.2020 (Pon. / Mo.)   TOP

 

 

 

 24.06.2020 (Śr. / Mi.)   TOP

 

 

 

 

 

01.06 - 30.06.2020