Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia zindywidualizowanych usług oraz tworzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki. Więcej informacji.

  • De
  • Pl
  • En
  • Kontakt

Poleć artykuł!

Nie jestem botem

25.11.2023 - 10.12.2023 r.

„16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć – Orange the world“

Pod hasłem "UNITE! Invest to Prevent Violence Against Women & Girls" od 25 listopada do 10 grudnia austriackie Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych wraz z przedstawicielstwami na całym świecie dołącza do akcji „Orange the World” skierowanej przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Przemoc ta stanowi poważny problem i przybiera bardzo różną postać. Obrzezanie, małżeństwa przymusowe, handel ludźmi, ataki na dziennikarki, przemoc domowa i w miejscu pracy – przemoc ze względu na płeć obecna jest we wszystkich społeczeństwach, grupach wiekowych i warstwach społecznych.

W austriackim MSZ tematyka ta ma najwyższy priorytet: Austria angażuje się na szczeblu krajowym i międzynarodowym w prawa kobiet i dziewcząt i w tym roku po raz kolejny aktywnie wspiera kampanię ONZ „Orange the World”, której celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na tę kwestię.

Ponieważ prawa kobiet i dziewcząt są prawami człowieka!

#OrangetheWorld #EndGenderBasedViolence #UNWomen #EndViolenceAgainstWomen

Fakty & dane:

• Co trzecia kobieta na świecie doświadczyła w swym życiu przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej.
• W wyniku przemocy, której sprawcą była osoba bliska, co 11 minut ginęła w 2020 roku kobieta lub dziewczyna.
• Przynajmniej 15 milionów młodych kobiet było ofiarą wymuszonej na nich czynności seksualnej.
• Ponad 640 milionów kobiet powyżej 15 roku życia doświadczyło przemocy ze strony swojego partnera.
• 70% zarejestrowanych w 2018 roku ofiar handlu ludźmi stanowiły kobiety.
• Ok. 250 milionów żyjących dziś kobiet zostało zmuszonych do małżeństwa w nieletniości.
• Ponad 200 milionów żyjących na świecie kobiet i dziewcząt doświadczyło okaleczenia organów płciowych. 

Zaangażowanie Austrii

• Austria naciska na arenie międzynarodowej na ratyfikację Konwencji Stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet.
• Przy pomocy austriackich gremiów współpracy w dziedzinie rozwoju Austria zwalcza uwarunkowaną tradycją przemoc wobec kobiet i dziewcząt w tzw. krajach priorytetowych.
• Wszystkie finansowane przez Austrię projekty humanitarne przyczyniają się do równości płci.
• W ramach Funduszu Przeciwdziałania Skutkom Katastrof Zagranicznych Austria wspiera 23 projekty, które przyczyniają się do ochrony kobiet i dziewcząt przed przemocą.
• Stałym elemen5em austriackiej dyplomacji kulturalnej jest działanie w obszarze zagranicznej współpracy kulturalnej, której celem jest wzmocnienie praw kobiet.

16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć jest doroczną międzynarodową kampanią, która zaczyna się 25 listopada, w Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i kończy 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Kampanię zainicjował w 1991 r. Women’s Global Leadership Institute (będący częścią Center for Women's Global Leadership na Uniwersytecie Rutgersa - Uniwersytecie Stanu New Jersey/USA), który koordynuje ją do dziś. 
Kampania jest realizowana na całym świecie, także w Austrii, przez osoby prywatne, organizacje pożytku publicznego i instytucje, dla których istotne jest wspieranie kobiet i dziewcząt - ofiar przemocy.

Sekretarz Generalny ONZ i Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet wezwał do szerokiego wsparcie tej inicjatywy przez organizację globalnych akcji, których celem jest uwrażliwienie na problem przemocy wobec kobiet oraz lobbying na rzecz rozwiązań systemowych i stosowania dobrych praktyk.

Ogólnoświatowy temat tegorocznej kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć" brzmi: Orange the world: możesz zakończyć przemoc wobec kobiet!

Rząd Republiki Austrii zakłada prewncję przemocy, by zapobiec późniejszej jej eskalacji. By umożliwić podjęcie nowych działań prewencyjnych, znacząco zwiększono budżet przeznaczony na ochronę przed przemocą. Ze środków tych korzystają instytucje i organizacje zajmujące się tąże oraz instytucje zajmujące się prawami kobiet. 
Osoby stosujące przemoc będą musiały w przyszłości odbywać specjalistyczne rozmowy na ten temat natomiast zakaz zbliżania się przemocowca do ofiary ma uchronić dotknięte przemocą kobiety przed oczuwaniem permanentnego lęku.
Ponadto kobiety, które są mocno zagrożone przemocą, mogą bezkosztowo ubiegać się o zmianę nazwiska. Policja i personel medyczny szkoli się, jak właściwie reagować w sytuacji kontaktu z ofiara przemocy. To bowiem właśnie funkcjonariuszki i funkcjonariusze policji oraz medyczki i medycy są często pierwszymi osobami, które z poszkodowanymi mają do czynienia. Także pomoc prawna i psychologiczna staje się bardziej efektywna a przede wszystkim dostęp do niej jest coraz łatwiejszy dla poszkodowanych kobiet. 
Planowane jest także zaostrzenie kar za szerzenie nienawiści w przestrzeni cyfrowej. Zlecono również badania dotyczące mordertw na kobietach w Austrii w ostatnim dzisięcioleciu. Także za granicą rząd Republiki Austrii wspiera różnorakie projekty służące kobietom mieszkającym na terach szczególnie zagrożonych konfliktami lub kryzysem humanitarnym. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie austriackiego Narodowego Centrum Koordynacyjnego ds. Ochrony Kobiet przed Przemocą (w języku niemieckim): http://www.coordination-vaw.gv.at/koordinierung/

25.11 - 10.12.2023 ON-LINE