Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia zindywidualizowanych usług oraz tworzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w opcjach Twojej przeglądarki. Więcej informacji.

  • De
  • Pl
  • Kontakt

Granty

Aktualne informacje na temat stypendiów w Austrii znajdują się na stronie Austriackiego Centrum Wymiany Akademickiej www.grants.at. Na stronie oead.map znaleźć można wszelkie placówki na świecie, które współpracują z Centrum. 
Jeśli chcieliby Państwo studiować w Austrii, proszę skorzystać z praktycznej bazy uczelni wyższych i wykazu kierunków studiów www.studienwahl.at oraz informacji o życiu i studiowaniu w Austrii www.studyinaustria.at Austriacki Fundusz Integracyjny oferuje portal poświęcony kursom niemieckiego w Austrii sprachportal.integrationsfonds.at
Do nauczania języka niemieckiego w kontekście austriackim przeznaczony jest portal www.kulturundsprache.at, z którego pobrać można bezpłatne materiały dydaktyczne.

Stypendia dla badaczek i badaczy z Ukrainy w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.05.2022
To dwumiesięczne stypendium przeznaczone jest dla badaczek i badaczy z Ukainy odbywających studia doktoranckie lub posiadających uznany dorobkek naukowy. Jednym z wymogów jest afiliacja na jednym z ukraińskich uniwersytetów lub insytutów badawczych. Preferowane będą te kandydatki i kandydaci, którzy mogą przyjechać do Wiednia już latem tego roku - na lipiec i sierpień 2022. Wysokość stypendium wynosi 2.500 Euro. Fundatorem 18 stypendiów jest Miasto Wiedeń.

Stypednia dla filmowczyń i filmowców mieszkających w Austrii 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.06.2022
Ten grant przeznaczony jest dla twórczyń i twórców sztuki filmowej z dorobkiem artystycznym, którzy albo posiadają austriackie obywatelstwo, albo na stałe mieszkają w Aiustrii. Stypendium w wys. 1400 Euro/mies. przeznaczone jest na artystek i artystów, którzy zajmują się filmem eksperymentalnym i których twórczość odznacza się innowacyjnym charakterem.

Stypendia badawcze w Międzynarodowym Centrum Badań Nauk Kulturoznawczych Uniwersytetu Sztuki Linz w Wiedniu 2023/2024

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.06.2022
Stypendia przeznaczone są dla badaczek i badaczy studiów postdoktoranckich. Organizatorzy zapewniają dobre warunki do pracy na miejscu oraz miesięczne uposażenie w wys. maks. 2.350 Euro. Pobyt stypendialny trwa jeden semestr. Aplikacje zawierające m.in. opis projektu badawczego składać można w języku niemieckim lub angielskim tylko przez stronę internetową organizatora.

Nagroda Międzykulturowa 2022 za najlepszy projekt społeczny

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.04.2022
Po raz dziewiąty zapraszamy organizatorki i organizatorów projektów społecznych do ubiegania się o Nagrodę Międzykulturową austriackiego Ministerstwa Europy i Spraw Międzynarodowych. Szczególne znaczenie będą miały projekty służące kulturze, prawom człowieka, równości płci, edukacji obywatelskiej, wsparciu młodzieży, czy ochronie środowiska w szeroko rozumianym kontekście międzykulturowym. W poprzednich edycjach konkursu nagroda trzy razy trafiła do Polski. W 2020 roku najlepszy w kategorii MEDIA okazał się projekt IMI-Radio zgłoszony przez Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego. W tej samej kategorii w 2017 roku inicjatywa Chlebem i Solą otrzymała Nagrodę Miedzykulturową za projekt portalu informacyjnego www.uchodzcy.info a w roku 2015 fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za „Kongres Strefa Inter@kcji”. W tym roku wysokość nagród w każdej z 5 kategorii wynosi 6.000 - 10.000 Euro.

Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu - Letni Kurs Języka i Kultury Austrii

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.05.2022

Tym razem to nie stypendium, ale czterotygodniowy odpłatny kurs języka niemieckiego i kultury austriackiej na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, odbywa się w dn. 18.07.-11.08.2022 i obejmuje intensywną naukę języka niemieckiego, wykłady z polityki, historii i kultury Austrii a także bogaty program wizyt w instytucjach międzynarodowych w Wiedniu.

Uniwersyteckie stypendium Richarda Plaschki w naukach historycznych 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.03.2022
Uniwersyteckie stypendium Richarda Plaschki przeznaczone jest dla badaczek i badaczy studiów historycznych. W ramach stypendium goszczące naukowczynie i naukowcy pracować mogą w instytutach uniwersytetu oraz prowadzić specjalistyczne badania w bibliotekach, archiwach i w placówkach badawczych. Stypendium trwa 4 do 18 miesięcy i dofinansowane jest kwotą 1.150 Euro/mies.